Fotoğraf Galerisi

Fotoğrafları büyütmek için üzerine tıklayınız.

2015 Yılı Hava Fotoğrafı

Çalışma Sırasında 3.-4. ve 5. Tabakalar

2014 Yılı Hava Fotoğrafı
2014 Yılı Hava Fotoğrafı

Kazı alanının güneyden görünümü.

2009 yılında kazı alanı.

4. tabakaya ait Yapı-20'de kazı çalışmaları.

2. tabakada depolama amaçlı kullanılmış çömlekler.

2. tabakada depolama amaçlı kullanılmış çömlekler.

Aynı mekanda ele geçen diğer buluntular.

2. tabakaya ait çeşitli taş ve kemik aletler.

2. tabakaya ait çeşitli taş ve kemik aletler.

2. tabakaya ait çeşitli taş ve kemik aletler.

3. tabakanın farklı evreleri.

3. tabakanın farklı evrelerine ait yapı kalıntılar.

3. tabakaya ait Fırınlı Yapı.

3. tabakada kerpiçten inşa edilmiş bir depolama birimi.

3. tabakada kerpiçten inşa edilmiş bir depolama birimi.

IMG_7812
IMG_7812

3. tabakada ortaya çıkarılan bir fırına ait taş döşeme.

3. tabakada tespit edilen obsidiyen işliği.

5. tabakada ortaya çıkarılan kollektif mezar.

5. tabakada ortaya çıkarılan kollektif mezar.

Derin açmada Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem'e ait tabakalar.

İçerisinde kül ve obsidiyen atıklar bulunan 5. tabaka çukuru.

5. ve 6. tabakaların genel görünümü.

Kafatası alınmış iskelet.

Çömlek içi bebek mezarları.

Bebek gömüsünde kullanılan çömlekler.

Bebek gömüsü amacıyla kullanılmış çömlekler.

2. tabakada ele geçen kabartma bezemeli çömlek.

Aynı çömleğin restore edildikten sonraki hali.

Farklı tabakalar ait çanak ve çömlekler.

2. tabakadan çanak çömlek parçaları.

Resim126
Resim126

İlk Kalkolitik Dönem'e ait kabartma bezemeli çömlek parçası.

İlk Kalkolitik Dönem'e ait kabartma bezemeli çömlek parçası.

Çömlek üzerinde kabartma geyik başı betimi.

İlk Kalkolitik'e ait boğa kabartmalı çömlek.

Ağız kenarında insan kabartması bulunan çömlek parçası.

Abartılı vücut hatlara sahip bir kadını betimleyen kabartma bezeme.

4. tabakadan geometrik kabartma bezeli çanak parçası.

4. tabakadan geometrik kabartma bezeli çanak parçası.

4. ve 5. tabakalardan kabartma bezemeli çanak çömlek parçaları.

6. tabakadan tepsi formlu bir çanağın altında görülen hasır izleri.

Mezar hediyesi olarak bırakılmış çanaklar.

3. tabakaya ait bir bebek mezarında ele geçen mama kabı ve kil kaşıklar.

Obsidiyen mızrak ucu.

4. tabakada toplu halde ele geçen mızrak uçları.

Farklı tabakalardan obsidiyen ok uçları.

3. tabakadan küresel formlu havan, havan eli ve karbonlaşmış bitki kalıntıları.

Pişmiş toprak kadın figürini.

Pişmiş toprak kadın figürini.

2. tabakadan insan biçimli taş figürin.

Taştan yapılmış insan başı biçimli figürin parçası.

Figürinler.

Pişmiş toprak hayvan figürini.

Taş mühür.

4. tabakada ele geçen çeşitli taş ve malahit boncuklar.

Farklı tabakalardan taş ve pişmiş toprak mühürler.

3. tabakadan boynuz saplı yassı balta.

4. tabakada toplu halde ele geçen kemik idoller.

Farklı tabakalardan ele geçen kemik buluntular.

4. tabakada ele geçen kemik aletler.

Farklı tabakalardan sivri uçlu kemik aletler.

4. tabakada Yapı-20'de bulunan boyalı sıva kalıntısı.

4. tabakada ele geçen kırmızı boyalı pişmiş toprak hayvan başı.