top of page

Kazı ve Araştırma

Arazi çalışmaları

 

Arazi çalışmaları öncelikle sabit ve taşınabilir kalıntı ve buluntuların ortaya çıkartılması, olabildiğince yerlerinde korunması, tespit, belgeleme ve değerlendirmelerinin yapılması şeklinde özetlenebilir. Çeşitli ölçeklerde ve tiplerde çizimler (mimari plan, rölöve, profil, kesit, detay, kroki, vb), fotoğraf çekimleri, havadan veya yerden video kayıtları, yazılı kayıtlar, formlar, listeler, vb. yöntemlerle yapılan tespitlerin ardından taşınabilir buluntular ayrı birimler halinde kazı kampına getirilir.

 

Atölye ve laboratuar çalışmaları

 

Taşınabilir buluntular üzerindeki çalışmalar atölye ve laboratuarlarda sürdürülür. Kazı alanında ele geçen arkeolojik malzeme öncelikle incelenebilecek duruma getirilir (temizlik, tasnif, kayıtlarının tamamlanması, depolama). İkinci aşamada arşivleme ve dökümantasyon çalışmaları yapılır; bu amaçla malzemenin çizimi, fotoğraf çekimi, buluntu fişlerinin hazırlanması, envanterlerinin çıkartılması ve restorasyon çalışmaları gibi işlemler yapılır. Son aşamada ise her malzeme grubu kendi yöntemlerince incelenmek üzere uzmanlara teslim edilir.

 

Kazı çalışmaları sırasında atölye ve laboratuar çalışmaları Çiftlik ilçe merkezine yakın bir konumda bulunan Tepecik-Çiftlik Kazıevinde sürdürülmektedir. Araştırmacıların tümünün konaklamasını mümkün kılan kazıevinde diğer günlük çalışmaların yanı sıra konunun uzmanları tarafından arkeolojinin çeşitli alanları hakkında incelemelerin anlatıldığı konferanslar düzenlenir.

 

Araştırmalar

 

Proje kapsamında kazı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki yerel mimarlık örneklerinin ve yerel halkın yaşantısını anlamaya yönelik tarım, hayvancılık, ev içi aktiviteler gibi etnografinin araştırma alanına giren her türlü faaliyetin tespit ve belgeleme çalışmaları sürdürülmektedir.  Ek olarak yerleşimin içinde bulunduğu geçmiş çevresel koşulları anlamak amacıyla jeolomorfolojik araştırmalar da sürdürülmektedir.

 

Tepecik-Çiftlik insanlarına ait mezarlardan elde edilen insan kalıntıları Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde bulunmaktadır. Biyolojik Antropoloji Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmalarda Tepecik-Çiftlik insanlarının yaşam biçimleri ile biyolojik yapıları arasındaki ilişki biyoarkeolojik bir bakışla incelenmektedir. Topluluğun nüfus yapısı, beslenme ve sağlık yapısı diğer arkeolojik buluntularla birlikte gerek morfolojik olarak makro gerekse element ve izotop seviyesinde mikro düzeyde yöntemlerle bütüncül şekilde ele alınmaktadır. Ek olarak moleküler düzeyde yapılan bir ortak çalışmada antik DNA çalışması ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden araştırmacılar tarafından yürütülmekte ve topluluğun kalıtsal yapısı incelenmektedir.

bottom of page