top of page

Gallery

Click on the photo to see larger size.

2015 Yılı Hava Fotoğrafı. Aerial photo from season 2015.

press to zoom

Çalışma Sırasında 3.-4. ve 5. Tabakalar. Levels 3-4 and 5 during the studies.

press to zoom

2014 Yılı Hava Fotoğrafı. Aerial photo from season 2014.

press to zoom

Kazı alanının güneyden görünümü. The excavation area from south.

press to zoom

2009 yılında kazı alanı. Aerial photo from 2009.

press to zoom

4. tabakaya ait Yapı-20'de kazı çalışmaları. Excavation studies in Structure-20 which belongs to Level 4.

press to zoom

2. tabakada depolama amaçlı kullanılmış çömlekler. The pots used for storage in Level 2.

press to zoom

2. tabakada depolama amaçlı kullanılmış çömlekler. The pots used for storage in Level 2.

press to zoom

2. tabakada ele geçen bazı buluntular. Some small findings from Level 2.

press to zoom

2. tabakaya ait çeşitli taş ve kemik aletler. Some bone and stone tools from Level 2.

press to zoom

2. tabakaya ait çeşitli taş ve kemik aletler. Some small findings from Level 2.

press to zoom

2. tabakaya ait çeşitli taş ve kemik aletler. Some small findings from Level 2.

press to zoom

3. tabakanın farklı evreleri. Different architectural phases of Level 3.

press to zoom

3. tabakanın farklı evrelerine ait yapı kalıntılar. Different architectural phases of Level 3.

press to zoom

3. tabakaya ait Fırınlı Yapı. A typical "Building with oven" belongs to Level 3.

press to zoom

3. tabakada kerpiçten inşa edilmiş bir depolama birimi. A kerpiç storage from level 3.

press to zoom

3. tabakada kerpiçten inşa edilmiş bir depolama birimi. A kerpiç storage from level 3.

press to zoom
IMG_7812
IMG_7812

3. tabakada ortaya çıkarılan bir fırına ait taş döşeme. A pavement of an oven from Level 3.

press to zoom

3. tabakada tespit edilen obsidiyen işliği. An obsidian workshop from Level 3.

press to zoom

5. tabakada ortaya çıkarılan kollektif mezar. A collective burial from Level 5.

press to zoom

5. tabakada ortaya çıkarılan kollektif mezar. A collective burial from Level 5.

press to zoom

Derinlik açmasında Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme ait tabakalar. Pre-Pottery Neolithic layers in the deep trench.

press to zoom

İçerisinde kül ve obsidiyen atıklar bulunan 5. tabaka çukuru. A big pit includes ashy layers and obsidian flakes from Level 5

press to zoom

5. ve 6. tabakaların genel görünümü. General view of Level 5 and 6.

press to zoom

Kafatası alınmış iskelet. Individual without skull.

press to zoom

Çömlek içi bebek mezarları. A jar burial.

press to zoom

Bebek gömüsünde kullanılan çömlekler. The jars used for burial.

press to zoom

Bebek gömüsü amacıyla kullanılmış çömlekler. The jars used for burial.

press to zoom

2. tabakada ele geçen kabartma bezemeli çömlek. A relief decorated pottery from Level 2.

press to zoom

Aynı çömleğin restore edildikten sonraki hali. The relief decorated pottery from Level 2n after restorated.

press to zoom

Farklı tabakalara ait çanak ve çömlekler. Pottery examples from various levels.

press to zoom

2. tabakadan çanak çömlek parçaları. Sherds from level 2.

press to zoom
Resim126
Resim126

İlk Kalkolitik Dönem'e ait kabartma bezemeli çömlek parçası. Relief decorated sherd dated to Early Chacolithic.

press to zoom

İlk Kalkolitik Dönem'e ait kabartma bezemeli çömlek parçası. Relief decorated sherd dated to Early Chacolithic.

press to zoom

Çömlek üzerinde kabartma geyik başı betimi. Relief decorated sherd dated to Early Chacolithic.

press to zoom

İlk Kalkolitik'e ait boğa kabartmalı çömlek. Relief decorated pottery dated to Early Chacolithic.

press to zoom

Ağız kenarında insan kabartması bulunan çömlek parçası. A relief decorated sherd.

press to zoom

Abartılı vücut hatlara sahip bir kadını betimleyen kabartma bezeme. A relief decorated sherd.

press to zoom

4. tabakadan geometrik kabartma bezeli çanak parçası. Relief decorated sherds from Level 4.

press to zoom

4. tabakadan geometrik kabartma bezeli çanak parçası. Relief decorated sherds from Level 4.

press to zoom

4. ve 5. tabakalardan kabartma bezemeli çanak çömlek parçaları. Relief decorated sherds from Level 4 and 5.

press to zoom

6. tabakadan tepsi formlu bir çanağın altında görülen hasır izleri. A tray with mat print.

press to zoom

Mezar hediyesi olarak bırakılmış çanaklar. Two bowls used for grave good.

press to zoom

3. tabakaya ait bir bebek mezarında ele geçen mama kabı ve kil kaşıklar. A pot with spoons from Level 3.

press to zoom

Obsidiyen mızrak ucu. Obsidian spearhead.

press to zoom

4. tabakada toplu halde ele geçen mızrak uçları. Obsidian spearheads from Level 4.

press to zoom

Farklı tabakalardan obsidiyen ok uçları. Obsidian arrowheads from various levels.

press to zoom

3. tabakadan küresel formlu havan, havan eli ve karbonlaşmış bitki kalıntıları. A mortar, pestle and charred plant remains from Level 3.

press to zoom

Pişmiş toprak kadın figürini. A women figurine made of clay.

press to zoom

Pişmiş toprak kadın figürini. A women figurine made of clay.

press to zoom

2. tabakadan insan biçimli taş figürin.

press to zoom

Taştan yapılmış insan başı biçimli figürin parçası.

press to zoom

Figürinler.

press to zoom

Pişmiş toprak hayvan figürini.

press to zoom

Taş mühür.

press to zoom

4. tabakada ele geçen çeşitli taş ve malahit boncuklar.

press to zoom

Farklı tabakalardan taş ve pişmiş toprak mühürler.

press to zoom

3. tabakadan boynuz saplı yassı balta.

press to zoom

4. tabakada toplu halde ele geçen kemik idoller.

press to zoom

Farklı tabakalardan ele geçen kemik buluntular.

press to zoom

4. tabakada ele geçen kemik aletler.

press to zoom

Farklı tabakalardan sivri uçlu kemik aletler.

press to zoom

4. tabakada Yapı-20'de bulunan boyalı sıva kalıntısı.

press to zoom

4. tabakada ele geçen kırmızı boyalı pişmiş toprak hayvan başı.

press to zoom
bottom of page