Gallery

Click on the photo to see larger size.

2015 Yılı Hava Fotoğrafı. Aerial photo from season 2015.

Çalışma Sırasında 3.-4. ve 5. Tabakalar. Levels 3-4 and 5 during the studies.

2014 Yılı Hava Fotoğrafı. Aerial photo from season 2014.

Kazı alanının güneyden görünümü. The excavation area from south.

2009 yılında kazı alanı. Aerial photo from 2009.

4. tabakaya ait Yapı-20'de kazı çalışmaları. Excavation studies in Structure-20 which belongs to Level 4.

2. tabakada depolama amaçlı kullanılmış çömlekler. The pots used for storage in Level 2.

2. tabakada depolama amaçlı kullanılmış çömlekler. The pots used for storage in Level 2.

2. tabakada ele geçen bazı buluntular. Some small findings from Level 2.

2. tabakaya ait çeşitli taş ve kemik aletler. Some bone and stone tools from Level 2.

2. tabakaya ait çeşitli taş ve kemik aletler. Some small findings from Level 2.

2. tabakaya ait çeşitli taş ve kemik aletler. Some small findings from Level 2.

3. tabakanın farklı evreleri. Different architectural phases of Level 3.

3. tabakanın farklı evrelerine ait yapı kalıntılar. Different architectural phases of Level 3.

3. tabakaya ait Fırınlı Yapı. A typical "Building with oven" belongs to Level 3.

3. tabakada kerpiçten inşa edilmiş bir depolama birimi. A kerpiç storage from level 3.

3. tabakada kerpiçten inşa edilmiş bir depolama birimi. A kerpiç storage from level 3.

IMG_7812
IMG_7812

3. tabakada ortaya çıkarılan bir fırına ait taş döşeme. A pavement of an oven from Level 3.

3. tabakada tespit edilen obsidiyen işliği. An obsidian workshop from Level 3.

5. tabakada ortaya çıkarılan kollektif mezar. A collective burial from Level 5.

5. tabakada ortaya çıkarılan kollektif mezar. A collective burial from Level 5.

Derinlik açmasında Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme ait tabakalar. Pre-Pottery Neolithic layers in the deep trench.

İçerisinde kül ve obsidiyen atıklar bulunan 5. tabaka çukuru. A big pit includes ashy layers and obsidian flakes from Level 5

5. ve 6. tabakaların genel görünümü. General view of Level 5 and 6.

Kafatası alınmış iskelet. Individual without skull.

Çömlek içi bebek mezarları. A jar burial.

Bebek gömüsünde kullanılan çömlekler. The jars used for burial.

Bebek gömüsü amacıyla kullanılmış çömlekler. The jars used for burial.

2. tabakada ele geçen kabartma bezemeli çömlek. A relief decorated pottery from Level 2.

Aynı çömleğin restore edildikten sonraki hali. The relief decorated pottery from Level 2n after restorated.

Farklı tabakalara ait çanak ve çömlekler. Pottery examples from various levels.

2. tabakadan çanak çömlek parçaları. Sherds from level 2.

Resim126
Resim126

İlk Kalkolitik Dönem'e ait kabartma bezemeli çömlek parçası. Relief decorated sherd dated to Early Chacolithic.

İlk Kalkolitik Dönem'e ait kabartma bezemeli çömlek parçası. Relief decorated sherd dated to Early Chacolithic.

Çömlek üzerinde kabartma geyik başı betimi. Relief decorated sherd dated to Early Chacolithic.

İlk Kalkolitik'e ait boğa kabartmalı çömlek. Relief decorated pottery dated to Early Chacolithic.

Ağız kenarında insan kabartması bulunan çömlek parçası. A relief decorated sherd.

Abartılı vücut hatlara sahip bir kadını betimleyen kabartma bezeme. A relief decorated sherd.

4. tabakadan geometrik kabartma bezeli çanak parçası. Relief decorated sherds from Level 4.

4. tabakadan geometrik kabartma bezeli çanak parçası. Relief decorated sherds from Level 4.

4. ve 5. tabakalardan kabartma bezemeli çanak çömlek parçaları. Relief decorated sherds from Level 4 and 5.

6. tabakadan tepsi formlu bir çanağın altında görülen hasır izleri. A tray with mat print.

Mezar hediyesi olarak bırakılmış çanaklar. Two bowls used for grave good.

3. tabakaya ait bir bebek mezarında ele geçen mama kabı ve kil kaşıklar. A pot with spoons from Level 3.

Obsidiyen mızrak ucu. Obsidian spearhead.

4. tabakada toplu halde ele geçen mızrak uçları. Obsidian spearheads from Level 4.

Farklı tabakalardan obsidiyen ok uçları. Obsidian arrowheads from various levels.

3. tabakadan küresel formlu havan, havan eli ve karbonlaşmış bitki kalıntıları. A mortar, pestle and charred plant remains from Level 3.

Pişmiş toprak kadın figürini. A women figurine made of clay.

Pişmiş toprak kadın figürini. A women figurine made of clay.

2. tabakadan insan biçimli taş figürin.

Taştan yapılmış insan başı biçimli figürin parçası.

Figürinler.

Pişmiş toprak hayvan figürini.

Taş mühür.

4. tabakada ele geçen çeşitli taş ve malahit boncuklar.

Farklı tabakalardan taş ve pişmiş toprak mühürler.

3. tabakadan boynuz saplı yassı balta.

4. tabakada toplu halde ele geçen kemik idoller.

Farklı tabakalardan ele geçen kemik buluntular.

4. tabakada ele geçen kemik aletler.

Farklı tabakalardan sivri uçlu kemik aletler.

4. tabakada Yapı-20'de bulunan boyalı sıva kalıntısı.

4. tabakada ele geçen kırmızı boyalı pişmiş toprak hayvan başı.